مجتمع فنی مهندس ندای دانش tag:http://neda-e-danesh.mihanblog.com 2018-11-16T14:54:49+01:00 mihanblog.com دوره تضمینی ازمون پایه 3 نظام مهندسی رشته برق 2018-04-09T05:27:32+01:00 2018-04-09T05:27:32+01:00 tag:http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/106 رابعه عرفان منش شروع کلاس: 22 فروردینمدت دوره:40 ساعتبرای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32606637 تماس حاصل فرمایید. شروع کلاس: 22 فروردین
مدت دوره:40 ساعت
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32606637 تماس حاصل فرمایید.
]]>
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی 2018-04-09T05:24:51+01:00 2018-04-09T05:24:51+01:00 tag:http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/105 رابعه عرفان منش تاریخ شروع دوره 23 اردیبهشتروزهای برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبهساعت برگزاری:20-17شماره تماس:32606637دوره طراحی همراه با نرم افزار cad و دیالوکس تدریس می شود. تاریخ شروع دوره 23 اردیبهشت
روزهای برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری:20-17
شماره تماس:32606637
دوره طراحی همراه با نرم افزار cad و دیالوکس تدریس می شود.
]]>
طراحی پست پاساژ 2017-10-29T07:09:01+01:00 2017-10-29T07:09:01+01:00 tag:http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/104 رابعه عرفان منش طراحی پست پاساژتاریخ برگزاری  اول و دوم آذرماههزینه دوره:100000مدرس دوره: مهندس شرف الدین طراحی پست پاساژتاریخ برگزاری  اول و دوم آذرماه
هزینه دوره:100000
مدرس دوره: مهندس شرف الدین
]]>
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی 2017-10-29T07:03:53+01:00 2017-10-29T07:03:53+01:00 tag:http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/103 رابعه عرفان منش روز برگزاری: یکشنبهساعت برگزاری:18-21هزینه ثبت نام:350000 تومانطول دوره 60 ساعتبه همراه دو نرم افزار cad و dialuxتاریخ برگزاری دوره:8/14 روز برگزاری: یکشنبه
ساعت برگزاری:18-21
هزینه ثبت نام:350000 تومان
طول دوره 60 ساعت
به همراه دو نرم افزار cad و dialux
تاریخ برگزاری دوره:8/14
]]>
طراحی و اجرای تابلو 2017-06-18T06:57:21+01:00 2017-06-18T06:57:21+01:00 tag:http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/102 رابعه عرفان منش مدرس: مهندس فتوحیروزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبهساعت برگزاری:21-17اطلاعات بیشتر 03132606637 مدرس: مهندس فتوحی
روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری:21-17
اطلاعات بیشتر 03132606637
]]>
کلاس آمادگی ورود به حرفه مهندسان رشته برق(پایه3) 2017-06-18T06:47:37+01:00 2017-06-18T06:47:37+01:00 tag:http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/101 رابعه عرفان منش نظارت برق  50 ساعت+طراحی برق 20 ساعتاطلاعات بیشتر32606637 نظارت برق  50 ساعت+
طراحی برق 20 ساعت

اطلاعات بیشتر32606637

]]>
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه 2017-06-18T06:43:13+01:00 2017-06-18T06:43:13+01:00 tag:http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/100 رابعه عرفان منش طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه شروع دوره:96/4/8اطلاعات بیشتر:03132606637 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه
شروع دوره:96/4/8
اطلاعات بیشتر:03132606637
]]>
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی 2017-06-18T06:38:07+01:00 2017-06-18T06:38:07+01:00 tag:http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/99 رابعه عرفان منش طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی شروع دوره :96/4/12ساعت برگزاری:21-17روز برگزاری:دوشنبهشهریه:350000 توماناطلاعات بیشتر:03132606637 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی
شروع دوره :96/4/12
ساعت برگزاری:21-17
روز برگزاری:دوشنبه
شهریه:350000 تومان
اطلاعات بیشتر:03132606637
]]>