مجتمع فنی مهندس ندای دانش http://neda-e-danesh.mihanblog.com 2019-08-18T20:37:37+01:00 text/html 2018-04-09T05:27:32+01:00 neda-e-danesh.mihanblog.com رابعه عرفان منش دوره تضمینی ازمون پایه 3 نظام مهندسی رشته برق http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/106 <font size="6">شروع کلاس: 22 فروردین</font><div><font size="6">مدت دوره:40 ساعت</font></div><div><font size="6">برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32606637 تماس حاصل فرمایید.</font></div> text/html 2018-04-09T05:24:51+01:00 neda-e-danesh.mihanblog.com رابعه عرفان منش طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/105 <font size="4">تاریخ شروع دوره 23 اردیبهشت</font><div><font size="4">روزهای برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه</font></div><div><font size="4">ساعت برگزاری:20-17</font></div><div><font size="4">شماره تماس:32606637</font></div><div><font size="4">دوره طراحی همراه با نرم افزار cad و دیالوکس تدریس می شود.</font></div> text/html 2017-10-29T07:09:01+01:00 neda-e-danesh.mihanblog.com رابعه عرفان منش طراحی پست پاساژ http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/104 <div><font face="Mihan-Nassim" size="6">طراحی پست پاساژ</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="6">تاریخ برگزاری&nbsp; اول و دوم آذرماه</font><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">هزینه دوره:100000</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">مدرس دوره: مهندس شرف الدین</font></div> text/html 2017-10-29T07:03:53+01:00 neda-e-danesh.mihanblog.com رابعه عرفان منش طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/103 <font size="5" face="Mihan-Nassim">روز برگزاری: یکشنبه</font><div><font size="5" face="Mihan-Nassim">ساعت برگزاری:18-21</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim">هزینه ثبت نام:350000 تومان</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim">طول دوره 60 ساعت</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim">به همراه دو نرم افزار cad و dialux</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim">تاریخ برگزاری دوره:8/14</font></div> text/html 2017-06-18T06:57:21+01:00 neda-e-danesh.mihanblog.com رابعه عرفان منش طراحی و اجرای تابلو http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/102 <font size="4">مدرس: مهندس فتوحی</font><div><font size="4">روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه</font></div><div><font size="4">ساعت برگزاری:21-17</font></div><div><font size="4">اطلاعات بیشتر 03132606637</font></div> text/html 2017-06-18T06:47:37+01:00 neda-e-danesh.mihanblog.com رابعه عرفان منش کلاس آمادگی ورود به حرفه مهندسان رشته برق(پایه3) http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/101 <font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>نظارت برق &nbsp;50 ساعت+</b></font><div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>طراحی برق 20 ساعت</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>اطلاعات بیشتر32606637</b></font></div><div><br></div> text/html 2017-06-18T06:43:13+01:00 neda-e-danesh.mihanblog.com رابعه عرفان منش طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/100 <b><font size="4"> طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه </font></b><div><font size="4">شروع دوره:96/4/8</font></div><div><font size="4">اطلاعات بیشتر:03132606637</font></div> text/html 2017-06-18T06:38:07+01:00 neda-e-danesh.mihanblog.com رابعه عرفان منش طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی http://neda-e-danesh.mihanblog.com/post/99 <font size="4"> طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی </font><div><font size="4">شروع دوره :96/4/12</font></div><div><font size="4">ساعت برگزاری:21-17</font></div><div><font size="4">روز برگزاری:دوشنبه</font></div><div><font size="4">شهریه:350000 تومان</font></div><div><font size="4">اطلاعات بیشتر:03132606637</font></div>